Menighetsbladet


Vi har felles menighetsblad for Solumkirkene.

Dersom du har stoff til menighetsbladet kan du ta kontakt med redaktør Morten Flatebø på e-post til redaksjon@flatebo.no.