Formiddagstreff i Solum Kirkestue.


Onsdag 8. februar

Dagens gjester er Tor Bertel Løvgren og hans kone; Kari Margrete Rensel Løvgren. Tor Bertel Løvgren er bl.a. forfatter, og bor på Åfoss. Han presenterer den siste boka i den historiske romantrilogien sin om Tord Sigurdsønn fra Skida, Gregorius Dagssons bueskytter og sverddreng, og Tord som bor på Lagmannshøgda i nåtid. Sammen driver Tor Bertel og Kari Margrete et forlag, Serubabel, og der skjer det mye spennende. Vi gleder oss til å møte dette kreative ekteparet.    

Onsdag 8. mars

Denne dagen får vi besøk av kunstterapeut og psykiatrisk sykepleier Elin-Synnøve Haukenæs. Elin har lang og god fartstid i helsevesenet, først som sykepleier på barneavdeling, og siden som psykiatrisk sykepleier, hun har etterutdanning i psykiatri. Hun har arbeidet både med barn, ungdom og voksne, og arbeider nå på UPS. I tillegg har hun også tatt utdanning i formingsfag ved Notodden lærerhøgskole og kunstterapiutdanning, og liker å både tegne, male og drive med keramikk. Hun holder et lite kåseri om kunst og helse, og viser oss hvordan farger, form og natur kan bidra til gode dager for oss alle. Hun viser også bilder til dikt og musikk, og får hjelp av organisten vår; Hildegun Haukenæs.    

Onsdag 12. april

I april har vi to kjente og kjære gjester med to ulike aktiviteter. Den ene er trubadur, kåsør og tidligere lærer Ivar Skifjeld fra Skilbred på Klovholt. Han skulle være kjent for både den ene og den andre. De fleste av oss har vel lest hans underfundige og humoristiske epistler i avisa. Han synger og forteller, og det blir garantert flott musikk av Taube! Han blir akkompagnert av organisten vår; Hildegun Haukenæs. I tillegg byr vi på quiz ved Anne Marie Skifjeld.

Onsdag 10. mai

I mai får vi besøk fra Dagsrud gård på Åfoss. Denne gården har en lang historie, først som husmannsplass under Åfoss gård, og siden som selvstendig bruk. I mange år har den vært godt og trivelig drevet av familien Dagsrud som har hatt hagebruk med epler, jordbær, juletrær og rikholdig gartneri. Nå har gården fått nye eiere; Sindre og Katarina. De forteller om gården, seg sjøl og hva de driver med. Og vi får se litt blomsterprakt fra et nylig sesongåpna gartneri. Ellers blir det allsang med diverse vårlige melodier.

 

Velkommen til formiddagstreff!

Solum kirkestue

Vår 2023

Formiddagstreff – hygge og trivsel!

Formiddagstreffene på Solum kirkestue er av god, gammel tradisjon, og driftes av frivillige i den gamle Solumbygda (Melum inkludert) og Kilebygda-Solum menighet.

For dem som lurer på hva som skjer på formiddagstreff kan det avsløres noen momenter:

¤ Det er en sosial møteplass for alle innafor menighetsgrensene. Og skulle du komme fra et annet sted, er du også hjertelig velkommen! Her er det trivelig samvær rundt bordene med alle og enhver.

¤ Allsang, både vanlige sanger av alle typer og salmer.

¤ Det pleier å stå en gjest eller flere på programmet. Ofte har vi et tema for samlingen også.

¤ Det er enkel, men god matservering.

¤ Presten deler noen tanker.

¤ Organisten varter opp med en eller annen perle av et musikkstykke, kanskje med en liten historie til.

¤ Utlodning med hyggelige overraskelser. Kontanter eller  Vipps 83838, ev. giro 2610.22.04769. Merkes «Treff».

Hvis det ønskes skyss til formiddagstreffet så finnes det 3 valg:

  1. De som bor på Åfoss kan ringe direkte til Lars Osnes på telefon 911 306 64.
  2. De som bor andre steder kan ringe direkte til Neil Johnson på telefon 918 58 340.
  3. Si i fra til menighetskontoret 35 50 63 50.                                      

Det er ingen aldersgrense på formiddagstreffet, men de fleste er over 65, og de eldste er over 90…men vi har absolutt ingen nedre aldersgrense. Alle er velkomne!

Andre onsdag i månedene september, oktober, november og desember har vi treff. 

 

 

Tilbake