Påmelding til "Lys våken".


"Lys våken"  er overnatting i Melum og Solum kirker 2.-3. desember. Fristen for å melde seg på er gått ut.

I Solum og Kilbygda inviteres alle barn som er 11 år til å være med å overnatte i Solum kirke. Vi skal gjøre mye spennende og gøy, spise pizza, soveposehopping, refleksquiz, bønneflykonkurranse fra galleriet, se film, høre om Samuel og lystenning.

På søndag 3. desember er vi med på gudstjeneste i Solum kirke kl. 11.00.

I Melum inviteres alle barn på 5., 6. og 7. trinn til å være med å overnatte i Melum kirke. De møter opp kl. 18.30 i Melum menighetshus, så drar vi til Solum og er sammen med barna der noen timer før vi returnerer til Melum og sover der. Etter frokost på søndag morgen er det hjemreise.

Fristen for å melde seg på er gått ut. Har du spørsmål kan du ringe trosopplærer Eva på 91596975.

Tilbake