Tilbud til aldersgruppen 0 - 3 år


I aldersgruppa 0-1 har vi tilbud om dåpssamtale og dåp. 
Ta kontakt med menighetskontoret.

For barn i alderen 1-3 år er det Småtrall i Solum kirkestue som starter fra høsten 2014. 
Tilbake