8 - 12 år


Menighetene tilbyr to store tiltak i disse aldersgruppene.

Tårnagent er for alle åtteåringene, og Lys våken er for 11-åringene.
Det vil varierer hvilke kirker som arrangerer dette ulike år. Alle barna vil bli invitert til en kirke, men ikke alltid sin sognekirke.
 
12-åringene får tilbud om å være med på MER festivalen gratis.
 
 
 
 
 
 
Tilbake