8 - 12 år


Menighetene tilbyr to store tiltak i disse aldersgruppene.
 
Tårnagent er for alle åtteåringene, og Lys våken er for 11-åringene.
Det vil varierer hvilke kirker som arrangerer dette ulike år. Alle barna vil bli invitert til en kirke, men ikke alltid sin sognekirke.

12-åringene får tilbud om å være med på 24festivalen til redusert pris.

Melum menighet gir ut 8-års cd til barna.

Joy Sing er barnekoret i Solum, de øver i Kirkestua på onsdag kl. 17.30-18.30. Mette Lien er musikalsk leder og Torill Gjelstad spiller piano.

Yngres er et tilbud i Skotfoss menighet. Det er for barn i 4. - 7. klasse, og de holder til på Bedehuset annenhver fredag kl. 18.00-19.30.

Skotfoss kirke har et barnekor for barn på barneskolen. De øver på Bedehuset annenhver fredag kl. 17.00, før Yngres. Organist Torill Gjelstad er musikalsk ansvarlig.

Barnekoret i Melum meninghet er for alle på barneskolen, og øver annenhver onsdag kl. 17.30-18.30. Organist Torill Gjeldstad er musikalsk ansvarlig

Tilbake